Föreningen

Kilafors Hundhall är en ideell förening som bildades sommaren 2011.
Du kontaktar oss på info@kilaforshundhall.se eller genom att ringa någon i styrelsen.

Styrelsen består av:
Sara Karlsson (ordförande) 070-531 73 97
Karin Spännare (sekreterare) 070-367 21 82
Thomas Bolinder (kassör) 070-335 33 34

En film om bygget: