Regler

Dessa är de regler ni som användare godkänt att följa.

Jag byter om till rena skor och torkar av smutsiga tassar innan jag beträder gräsmattan. Jag använder skydd vid löp samt om jag har en hund som brukar markera. Jag utövar ingen pälsvård i Hallen.

När jag går ner i Hallen har jag min hund kopplad eller under samma kontroll som om den vore kopplad. Jag har inte min hund lös nere i Hallen utan uppsikt.

Jag sätter tillbaka lånat material på sin rätta plats. Om något går sönder rapporterar jag om detta och ersätter skadan. Jag använder bara materialet på det sätt det är avsett för.

Om jag använder godisbelöning så kastar jag inte det på mattan. Jag använder matskål om jag vill lägga ut. Jag ser till att hunden inte spottar ut godis och jag lämnar inget godis kvar.

Jag ser till att rasta min hund ofta. Om ”olycka” händer (bajs, kiss eller kräkning) så städar jag upp enligt anvisning samt att jag betalar straffavgiften på 50 kr per olycka.

Jag respekterar bokad tid. Nästa person ska kunna komma in när dennes träningstid börjar. Det betyder att jag måste vara ute ur inte bara träningshallen utan även entrérummet till dess. Detta gäller ju såklart nästa person som bokat att man inte går in innan träningstiden börjar. Behöver man gå in för att tex hämta toanyckel så tar man inte med hunden så riskerar vi inga trånga möten i entrén.

Jag kommer inte om min hund bär på smittsam sjukdom som kennelhosta eller ohyra. Jag är lite insatt i regelverket kring den sport jag utövar. Så att t ex agilityträning utövas på ett säkert sätt.

Om jag tränar nosework eller specialsök så gömmer jag inte i lokalen eller på något material. Jag använder behållare (kartong, väska el dylikt) och ansvarar för att ta bort alla dofter efteråt.

Övriga regler som finns sedan tidigare:

All träning och vistelse sker på egen risk.

Inga hinder får dras på mattan. De ska bäras samt ställas tillbaka på anvisad plats.

Se till att hålla koll på de för tillfället icke ”aktiva” hundarna. När de väntar på sin tur ska de hållas kopplade, sitta i bur eller vara under motsvarande uppsikt.

Plocka upp efter era hundar utomhus och håll hundarna kopplade. Hallen står på ett industriområde där arbetsfordon kan förekomma. Ta hänsyn till att annan verksamhet pågår.

Du som hyr hallen ansvarar för att det är rent och snyggt när du lämnar den.

Rökning förbjuden inomhus.

Kontaktpersoner:

Karin: 070-367 21 82

Sara: 070-531 73 97